साँफेबगर नगरपालिका - 10,अछाम, नेपाल 097-590000 info@bhp.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

b~XAwZez~-~r

Construction of Army Camp Prefab Building for Budhi Ganga Hydropower Project को खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

Construction of Army Camp Prefab Building for Budhi Ganga Hydropower Project को खरिद सम्बन्धी आशयको सूचना

डाउनलोड

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!