साँफेबगर नगरपालिका - 10,अछाम, नेपाल 097-590000 info@bhp.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

b~XAwZez~-~r

बुढीगंगा आयोजनाको निेमाण सुपरीवेक्षणको लागि परामर्शदाता GEODATA-BIDR-SIDEF JV सँग सम्झौता

" Contract Management Using FIDIC Modules" सम्बन्धी तालिम

पुल तथा पहुँच-मार्ग

कार्यालय भवन

Saudi Fund for Development Mission

Saroj Acharya

सरोज आचार्य

आयोजना प्रमुख

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

Budhiganga Hydropower Project aims at contributing to the social and economic development of Nepal through increasing electricity generation capacity of the country which will help to meet the load demand and reduce the load shedding by developing the Budhi Ganga Hydroelectric Power Project. The Project is a peaking run-of-river type that lies within the Achham and Bajura districts on the Budhi Ganga River, a major tributary to the Seti River and is located in the Far Western Development Region approximately 890 km west of the capital Kathmandu.

Swatantra Kumar Karna

सूचना अधिकारी

स्वतन्त्र कुमार कर्ण

इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर

मोबाइल: 9851242807

swatantrakarna@gmail.com

प्रमुख विशेषताहरु

S. N. Features Description
1 Location SanfeBagar Municipality and Mellekh rural Municipality of Achham and Budhi Ganga Municipality of Bajura, District
2 Type of Project Peaking Run-of-River
3 Hydrology  
  Catchment area (Dam axis) 1075 km2
  90% dependable flow 0.9m3/s

भिजन, मिशन र उद्देश्य

भिजन

Brighter and prosperous Nepal through the sustainable hydropower generation harnessing the country's available water resources with the competent public sector

थप पढ्नुहोस्

मिशन

Capacity building of Public sector in hydropower development for sustainable economic growth of the country;

Completion of the hydropower projects of desired quality within the stipulated time by the estimated cost;

थप पढ्नुहोस्

उद्देश्य

Complete the 20MW capacity Budhiganga hydropower project, located in Achham district of specified standards within 2025 by the estimated cost.

थप पढ्नुहोस्

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!