साँफेबगर नगरपालिका - 10,अछाम, नेपाल 097-590000 info@bhp.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

b~XAwZez~-~r

Clarification to bid query (LOT1- Civil and Hydromechanical Works, BHP/ICB/LOT1-2022/23)

Clarification to bid query (LOT1- Civil and Hydromechanical Works, BHP/ICB/LOT1-2022/23)

डाउनलोड

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!