साँफेबगर नगरपालिका - 10,अछाम, नेपाल 097-590000 info@bhp.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

b~XAwZez~-~r

Bid Addendum No. 1 for LOT 1 - Civil and Hydromechanical Works (BHP/ICB/LOT1-2022/23)

Bid Addendum No. 1 for LOT 1 - Civil and Hydromechanical Works (BHP/ICB/LOT1-2022/23)

डाउनलोड

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!