साँफेबगर नगरपालिका - 10,अछाम, नेपाल 097-590000 info@bhp.gov.np

नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

b~XAwZez~-~r

LOT 1-Civil and Hydromechanical Works (BHP/ICB/LOT1-2022/23) को लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

LOT 1-Civil and Hydromechanical Works (BHP/ICB/LOT1-2022/23) को लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी The Rising Nepal Daily मा प्रकाशित सूचना

डाउनलोड

तपाईंको इमेल हेर्नुहोस्!